Start 


Gebruikswaarde ERTMS Signalling design Capacity tools
Gebruikswaarde

NS54
ERTMS in NL
Milieustudies

 

 

Omdat het spoorwegnet in Nederland zeer druk bereden wordt, is aandacht voor het functionele effect van seinplaatsing er van het grootste belang. Rijtijd en opvolgtijd zijn in Nederland zelden onbelangrijk.

TrainTrain biedt in Nederland diensten en producten op het gebied van de gebruikswaarde van het spoor. Opvolgtijdberekeningen, rijtijdberekeningen, maar vooral ook volledige functionele seinplaatsingsontwerpen. Daarnaast kunnen berekeningen worden gemaakt die als input dienen voor milieustudies op het gebied van bijvoorbeeld geluidhinder, trillingen of externe veiligheid.

Alle producten worden onderbouwd met rijk ge´llustreerde grafieken en heldere uitgangspunten, zodat de uiteindelijke klant de resultaten onmiddellijk juist kan interpreteren. Zonder schroom stelt TrainTrain dat er op het gebied van inzichtelijke presentaties geen gelijke in Nederland te vinden is. Maar hoe mooi de tools ook zijn: creativiteit, vakkennis en gezond verstand zijn onontbeerlijk.

TrainTrain werkt samen met enkele spoorse ingenieursbureaus die integraliteit hoog in het vaandel dragen en adviseert daarnaast direct aan ProRail. Ook vervoerders of design & construct aannemers kan TrainTrain goed van advies dienen.


Contact

 
Postadres
Beukelsweg 14a, 3022 GH Rotterdam, Nederland
E-mail
Algemene informatie: Nederland@TrainTrain.eu

 

 

 

Remarks about the website: Webmaster@TrainTrain.eu.