Start Gebruikswaarde ERTMS Signalling design Capacity tools 


NS54 ERTMS in NL Milieustudies
NS54

 

 

Op het oog is het Nederlandse lichtseinstelsel een eenvoudig en duidelijk snelheidsopdrachtenstelsel. De ervaring en de praktijk leren echter dat het vaak lastig is om de optimale toepassing ervan te vinden. De seinbeelden zijn niet eenduidig te genereren uit een set van regels, omdat het Algemene Voorschrift soms keuzemogelijkheden laat. De regelgeving is niet op alle punten duidelijk of laat ruimte voor uitzonderingssituaties.

Desondanks is TrainTrain er uitstekend in geslaagd om de ontwerp- en gebruiksregels van NSí54 zo in te bedden in ontwerp- en analysetools dat ze de creativiteit en het vakmanschap ondersteunen, maar zonder afbreuk te doen aan de inzichtelijkheid voor de ontwerper en de klant.

TrainTrain gelooft sterk in de waarde van tools maar kent ook de beperkingen ervan. Vakmanschap is te herkennen aan het juiste gereedschapgebruik. Dit kan echter nooit betekenen dat creativiteit en vakkennis zijn te vervangen door een machine en een knoppendrukker. TrainTrain bouwt het gereedschap zelf, omdat je weet wat je nodig hebt en opdat je weet wat het kan en wat het niet kan.

TrainTrain kan u op bij kleine en grote projecten van dienst zijn met:

  • gebruikswaardeanalyses van een bestaande situatie, met rijtijd- en opvolgtijdbepalingen,
     

  • seinoptimalisaties, gebaseerd op concrete eisen en randvoorwaarden en
     

  •  volledige seinplaatsingsontwerpen voor nieuwbouw of aanpassingen waarbij wordt aangetoond hoe het voldoet aan de functionele eisen.

  • inbreng in elk Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) voor seinplaatsing en gebruikswaarde.

 

 

Informatie: NS54@TrainTrain.eu

 

 

 

Remarks about the website: Webmaster@TrainTrain.eu.