Start Gebruikswaarde ERTMS Signalling design Capacity tools 


NS54 ERTMS in NL Milieustudies
Milieustudies

 

 

Bij spooraanpassingen en -nieuwbouw moet het effect ervan op de omgeving worden onderzocht,  onder andere op het gebied van geluidshinder, trillingen en externe veiligheid.

Het inschatten van de milieueffecten wordt verricht door hierin gespecialiseerde bureaus. De modellen die zij gebruiken, moeten worden gevoed met de juiste input om een juist resultaat te waarborgen. Voor genoemde onderzoeken, zijn de treinsnelheden per locatie een belangrijke factor.

Niet iedere studie heeft echter dezelfde input nodig. Bij de ene studie moet worden uitgegaan van een worstcase situatie, bij een andere is juist een realistisch ingeschat gemiddelde vereist. Dit leidt soms tot onduidelijkheid.
Een correct verloop van de planologische procedures, is gebaat bij een consistente set inputgegevens voor alle samenhangende studies. Het verzamelen van deze gegevens is niet altijd het expertisegebied van degenen die de milieustudies verrichten.

TrainTrain kan de benodigde modelgegevens verzamelen en presenteren in verschillende vormen, afhankelijk van de behoeftes van het project.

Informatie: Milieustudies@TrainTrain.eu

 

 

 

Remarks about the website: Webmaster@TrainTrain.eu.